[1]
ทองดี ไ., เถาทอง ส., และ กิตติการอำพล ต., “ศิลปะชุมชนชายฝั่งบนพื้นที่สาธารณะ: ภูมิทัศน์ใหม่จากการ สร้างสรรค์ทัศนศิลป์แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ความทรงจำทุ่งตึก”, human_dru, ปี 5, ฉบับที่ 3, น. 67–81, ธ.ค. 2022.