(1)
ทองดี ไ.; เถาทอง ส.; กิตติการอำพล ต. ศิลปะชุมชนชายฝั่งบนพื้นที่สาธารณะ: ภูมิทัศน์ใหม่จากการ สร้างสรรค์ทัศนศิลป์แบบมีส่วนร่วมพื้นที่ความทรงจำทุ่งตึก. human_dru 2022, 5, 67-81.