[1]
มานนท์ ส. and หิรัญญสมบูรณ์ ก., “MARKETING MIX FACTOR AFFECTING DECISION TO PURCHASE SUNSCREEN OF SPORTSMAN IN BANGKOK”, J Admin Manag, vol. 7, no. 1, pp. 1–15, Jun. 2017.