+ขอบคุณที่รับการลงตีพิมพ์บทความวิชาการลงในวารสารการบริหารเเละจัดการ ปีที่10 ฉบับที่1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563การได้ลงตีพิมพ์บทความในครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจของผู้เขียน เพราะแสดงว่าบทความนั้นมีคุณภาพ มีหลักวิชาการที่มีมาตรฐานสูง เนื่องจากการกลั่นกรองในแต่ละขั้นตอนของกรรมการ..ตั้งแต่ต้นจนถึงได้ลงพิมพ์นั้น...ละเอียด และเป็นไปตามหลักวิชาการอย่างยิ่ง ดังนั้น การได้รับลงตีพิมพ์จึงเป็นความภาคภูมิใจของ ผู้เขียน และที่สำคัญที่สุดที่เป็นกำลังใจให้ผู้เขียนไม่รู้สึกท้อที่จะแก้ไขไม่ว่าจะกี่ครั้งต่อกี่ครั้ง.. คือ..ความมีน้ำใจ ความเอาใจใส่ ของคณะบรรณาธิการวารสารฯ..ที่ประสานงานอย่างให้เกียรติผู้เขียน..ขอชื่นชมด้วยจริงใจค่ะ.. ขอบคุณจริงๆ ค่ะ

              +คำติชม
              ระเบียบวารสาร เข้าใจง่าย ติดต่อประสานงานง่าย พี่ที่รับเรื่องน่ารักมากค่ะ คุยง่าย ให้คำเเนะนำดีมากๆ ขอบคุณมากๆนะคะ