พิธีไหว้ครูดนตรีไทย  คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

2019-08-18

[15 สิงหาคม 2562] - เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูดนตรีไทย  ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โถงอาคารศิลปกรรมศาสตร์ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้มีพิธีสวดมนต์เย็น เมื่อ วันที่พุธที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.30 น.

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ