กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 4 ฉบับที่ 11 (2021): พฤษภาคม-สิงหาคม 2564 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF