กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 3 ฉบับที่ 9 (2020): กันยายน-ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF