[1]
ชุมรักษา ช., นิรมล ค., และ สุวรรณมณี ศ., “ภูมิทัศน์วัฒนธรรมศูนย์การเรียนรู้ชุมชนวิถี คน น้ำ ป่า เขาปู่: -”, Journal of edu tsu, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 115–134, ส.ค. 2019.