[1]
จันทวงศา ม., เจริญวัฒนะ ส., ทัศนัยนา น., และ ทองคำบรรจง เ., “การจัดทำแผนการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬามวยปล้ำแห่งชาติลาว”, Journal of edu tsu, ปี 19, ฉบับที่ 1, น. 15–26, ส.ค. 2019.