(1)
มหาวิทยาลัยทักษิณ ว. รูปแบบเรื่องเต็ม. Journal of edu tsu 2019, 19.