(1)
จันทวงศา ม.; เจริญวัฒนะ ส.; ทัศนัยนา น.; ทองคำบรรจง เ. การจัดทำแผนการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬามวยปล้ำแห่งชาติลาว. Journal of edu tsu 2019, 19, 15-26.