[1]
จันทวงศา ม., เจริญวัฒนะ ส., ทัศนัยนา น. และ ทองคำบรรจง เ. 2019. การจัดทำแผนการดำเนินงานของสหพันธ์กีฬามวยปล้ำแห่งชาติลาว. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ. 19, 1 (ส.ค. 2019), 15–26.