[1]
งามมงคลวงศ์ ส. และ พุ่มเฉลิม ส. ., “การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับการอบรมผู้ประเมินภายนอก ในการประเมินคุณภาพแบบการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ”, edupsu, ปี 32, ฉบับที่ 3, น. 129–146, ธ.ค. 2021.