(1)
งามมงคลวงศ์ ส.; พุ่มเฉลิม ส. . การพัฒนาหลักสูตรออนไลน์สำหรับการอบรมผู้ประเมินภายนอก ในการประเมินคุณภาพแบบการตัดสินโดยผู้เชี่ยวชาญ. edupsu 2021, 32, 129-146.