กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาทักษะการสื่อสารของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้เกมเป็นฐานร่วมกับแอปพลิเคชัน Google Classroom เพื่อให้ผลสะท้อนกลับ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล