กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัญหาในการฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาสูงและผู้เรียนที่ด้อยความสามารถทางภาษา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล