กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การออกแบบพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่กับการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์สู่ชุมชน The design to develop new formats and model products for the community Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy