กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำท่วมซ้ำซากของ 14 ตำบลฝั่งซ้ายแม่น้ำบางปะกง-ปราจีนบุรีในมิติของชุมชน The Strategy of Recurrent Flood Management in 14 left side subdistricts of the Bangpakong-Prachinburi River in the Community Aspect Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy