กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2019): กรกฏาคม - ธันวาคม 2019 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF