ข้อมูลสำหรับผู้แต่ง

สนใจส่งบทความนี้หรือไม่ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเกี่ยวกับวารสารหน้านโยบายส่วนวารสาร, เช่นเดียวกับแนวทางการเขียน ผู้เขียนจำเป็นต้องลงทะเบียนกับวารสารก่อนที่จะส่งหรือหากลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าสู่ระบบและเริ่มกระบวนการห้าขั้นตอน