กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษาของโรงเรียนการเสริมพลังการสอนโดยใช้การประเมินเป็นฐานที่สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy