[1]
แซ่ลิ่ว จ., “การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพืชสำหรับเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม-แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”, ว.บัณฑิตวิจัย, ปี 13, ฉบับที่ 2, น. 57–70, ธ.ค. 2022.