[1]
พันธุวัฒน์ป., หมื่นแจ่มส., and ประเสริฐพันธุ์ส., “The Development of Student Screening Program of Phrao Wittayakom School, Chiang Mai Province”, J.Grad Res, vol. 9, no. 1, pp. 167-181, Jun. 2018.