[1]
ไชยยาส., ฟูแสงส., อุทธโยธาส., and หมื่นแจ่มส., “The Development Model for Integrated Education Management with Community Way of Shan in Chiang Mai Province”, J.Grad Res, vol. 8, no. 2, pp. 37-50, Dec. 2017.