พันธุวัฒน์ป.; หมื่นแจ่มส.; ประเสริฐพันธุ์ส. The Development of Student Screening Program of Phrao Wittayakom School, Chiang Mai Province. Journal of Graduate Research, v. 9, n. 1, p. 167-181, 27 Jun. 2018.