(1)
แซ่ลิ่ว จ. การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพืชสำหรับเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม-แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. ว.บัณฑิตวิจัย 2022, 13, 57-70.