(1)
พันธุวัฒน์ป.; หมื่นแจ่มส.; ประเสริฐพันธุ์ส. The Development of Student Screening Program of Phrao Wittayakom School, Chiang Mai Province. J.Grad Res 2018, 9, 167-181.