[1]
แซ่ลิ่ว จ. 2022. การพัฒนาชุดสื่อการเรียนรู้ด้านพืชสำหรับเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่อำเภอแม่ริม-แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่. วารสารบัณฑิตวิจัย. 13, 2 (ธ.ค. 2022), 57–70.