กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การยอมรับการใช้ถุงอนามัยผู้หญิงรุ่นการผลิตที่ 2 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวี โรงพยาบาลแม่สาย จังหวัดเชียงราย Download Download PDF