กลับไปที่รายละเอียดของบทความ แนวคิด กระบวนการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวโน้มการปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล