[1]
จันทรคามิ ห. and ภัทรธนานันท์ส., “Multinational Patriotism Network: Vietnamese in Thailand ”, Pitchayatat, vol. 15, no. 3, pp. 233-243, Dec. 2020.