[1]
หรรนภา น., “การสำรวจสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันโรคแพร่ระบาด ภายในพื้นที่โถงพักคอยของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, J Architect Des Construct, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 53–97, ธ.ค. 2022.