[1]
มนต์แก้ว ส., “การศึกษาทางเลือกในการลงทุนในงานฉาบปูนผนังอาคาร”, J Architect Des Construct, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 195–209, ธ.ค. 2022.