[1]
จันทร์วัฒนะ ณ., “ความสัมพันธ์ของการจัดระเบียบเชิงพื้นที่ระหว่างการควบคุมผู้ต้องขังกับการบำบัดผู้ป่วย”, J Architect Des Construct, ปี 4, ฉบับที่ 3, น. 13–30, ธ.ค. 2022.