[1]
ตีคลี อ., “คุณสมบัติผนังดินมูลกระบือ บ้านหนองโนใต้ ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”, J Architect Des Construct, ปี 1, ฉบับที่ 1, น. 47–63, เม.ย. 2019.