(1)
มนต์แก้ว ส. การศึกษาทางเลือกในการลงทุนในงานฉาบปูนผนังอาคาร. J Architect Des Construct 2022, 4, 195-209.