(1)
จันทร์วัฒนะ ณ. ความสัมพันธ์ของการจัดระเบียบเชิงพื้นที่ระหว่างการควบคุมผู้ต้องขังกับการบำบัดผู้ป่วย. J Architect Des Construct 2022, 4, 13-30.