[1]
หรรนภา น. 2022. การสำรวจสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันโรคแพร่ระบาด ภายในพื้นที่โถงพักคอยของสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารสถาปัตยกรรม การออกแบบและการก่อสร้าง. 4, 3 (ธ.ค. 2022), 53–97.