กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ของการจัดระเบียบเชิงพื้นที่ระหว่างการควบคุมผู้ต้องขังกับการบำบัดผู้ป่วย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล