กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยสำหรับไม้ไผ่ใช้ในงานก่อสร้าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF