กลับไปที่รายละเอียดของบทความ วิวัฒนาการของแนวคิดพุทธเถรวาทในการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้วายชนม์และบทบาทของวิวัฒนาการในวัฒนธรรมพุทธศรีลังกา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy