กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาวิเคราะห์ แนวคิดเรื่องอัตนิยมและปรัตถนิยม ในภาพยนตร์เรื่อง “เพย์ อิท ฟอร์เวิร์ด หากใจเราพร้อมจะให้ (ใจ) เราจะได้มากกว่าหนึ่ง” ในทัศนะของพุทธปรัชญาเถรวาท Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy