1.
สิตางศุ์ พิลัยหล้าSP, อภิโชติ อุฬารตินนท์AU. การสำรวจแหล่งกำเนิดสารปนเปื้อน และประเมินศักยภาพด้านคุณภาพน้ำ แม่น้ำเจ้าพระยาในหน้าแล้ง CHAO PHRAYA RIVER CONTAMINATION SOURCES INVESTIGATION AND WATER QUALITY CAPACITY IN DRY SEASON EVALUATION. JEM [Internet]. 2019Jun.23 [cited 2020Jul.8];15(1):62-3. Available from: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JEM/article/view/170346