กวินธร เสถียรG. S., and ธนภัทร วงศ์ประทุมT. W. “มินามาตะ โศกนาฏกรรมและการต่อสู้ สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม MINAMATA: TRAGEDY AND THE BATTLE FOR CHANGE IN THE HISTORY OF THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, Vol. 15, no. 1, June 2019, pp. 122-33, doi:10.14456/jem.2019.7.