[1]
ภัคพงศ์ พจนารถ P. P., “มลพิษทางอากาศในระดับภูมิภาค และการแพร่กระจายในระยะทางไกล: (2) ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”, JEM, ปี 10, ฉบับที่ 2, ธ.ค. 2014.