[1]
อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์A. T. K., “เมื่อแหล่งน้ำกลายเป็นสีเขียว: การจัดการฟอสฟอรัสและการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืด WHEN THE WATER BECOMES GREEN: PHOSPHORUS MANAGEMENT AND FRESHWATER RESTORATION”, JEM, vol. 15, no. 1, pp. 104-121, Jun. 2019.