[1]
กวินธร เสถียรG. S. and ธนภัทร วงศ์ประทุมT. W., “มินามาตะ โศกนาฏกรรมและการต่อสู้ สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม MINAMATA: TRAGEDY AND THE BATTLE FOR CHANGE IN THE HISTORY OF THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, JEM, vol. 15, no. 1, pp. 122-133, Jun. 2019.