กวินธร เสถียรG. S. and ธนภัทร วงศ์ประทุมT. W. (2019) “มินามาตะ โศกนาฏกรรมและการต่อสู้ สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม MINAMATA: TRAGEDY AND THE BATTLE FOR CHANGE IN THE HISTORY OF THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”, JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT, 15(1), pp. 122-133. doi: 10.14456/jem.2019.7.