อนุชนรา ตาลกุล คัสเธอร์ANOOTNARA TALKUL KUSTER. 2019. “เมื่อแหล่งน้ำกลายเป็นสีเขียว: การจัดการฟอสฟอรัสและการฟื้นฟูแหล่งน้ำจืด WHEN THE WATER BECOMES GREEN: PHOSPHORUS MANAGEMENT AND FRESHWATER RESTORATION”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 15 (1), 104-21. https://doi.org/10.14456/jem.2019.6.