กวินธร เสถียรGwyntorn Satean, and ธนภัทร วงศ์ประทุมThanapat Wongpratoom. 2019. “มินามาตะ โศกนาฏกรรมและการต่อสู้ สู่การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม MINAMATA: TRAGEDY AND THE BATTLE FOR CHANGE IN THE HISTORY OF THE ENVIRONMENT AND THE INDUSTRY”. JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 15 (1), 122-33. https://doi.org/10.14456/jem.2019.7.